Ретранслатор на 145 MHz

 

С настоящата статия искам да споделя опита си свързан с проектирането и настройката на радиолюбителски репитер на 145 MHz. Като приемник и предавател за репитера реших да използвам две  радиостанции „ЛОТОС”. За съжаление не е възможно да се използва една и съща радиостанция едновременно и за приемник и за предавател понеже  един и същ синтезатор се ползва и в приуемника и в предавателя , като алтернативно се превключва.Преди да влязат в комплекта на репитера и двете радиостанции бяха основно проверени и настроени на съответните честоти. Нивото при което се отваря шумоподавителя беше настроено на 0,3uV. Изходната мощност на предавателя беше настроена на 15W. В блок ТТ1 и на двете радиостанции времезадаващите кондензатори бяха сменени и вместо 22uF бяха поставени кондензатори 220uF.По този начин времето за таимаут на предавателя се увеличава от около 3 минути на 12 минути.Това означава , че ако предавателят остане в режим на предаване 12 минути след това блок ТТ1 ще изключи предавателя докато на входа на приемника сигнала не изчезне и не се появи отново.

За нормалната работа на репитера беше конструиран прост контролер , които да формира „опашката” на репитера ,а след изтичане на времето на „опашката” се чува характерен кратак сигнанал с честота около 1 kHz и предавателя се изключва.

Предимството на ползването на две радиостанции за репитера е , че винаги имаме още един резервен комплект примник и предавател. Ако по някаква причина (например при гръмотевична буря) приемникът или предавателят излезе от строя , достатъчно е да се разменят местата на приемната и предавателната радиостанция и доскорошният предавател става приемник ,а приемната радиостанция заработва като предавател.

За захранване на двете радиостанции ползвам стабилизиран токоизправител ТСТ12-3 (12V/3A). Контолерът няма собствено захранване и получава захранване през куплунзите за връзка към двете радиостанции.

За съжаление не разполагах с дуплексен филтър така , че се наложи да използвам две отделни антени за приемника и предавателя.

По отношение на антенната система - бяха изработениани две антени тип SLIM JIM конструирани от симетричен 300 омов кабел и поставени в защитни кожуси от рибарски пръти.Размерите за антените бяха взети от „Наръчник по антени”на К.Ротхамел , като се наложи известна корекция на дължините на проводниците поради поставянето им в защитен кожух. Антените са с кръгова диаграма и са монтирани на около 7 метра една от друга , а във височина са разместени на около 3 метра.Двете  антени са поставени доста близо една до друга , но нямах възможност за по-голямо раздалечаване. Според данни от литературата разместването във височина би изолирало приемника от предавателя с окло 20dB.

Когато приемникът и предавателят не са достатъчно добре развързани един от друг , се получават доста неприятни ефекти.Например силните радиостанции преминават добре през репитера ,а по-слабите  успяват да го задействат , но модулацията в  изходният сигнал отсъства.Най-вероятната причина е проникването на паразитен сигнал от предавателя във  входа на приемника и „затискане” на полезният сигнал.

Може би най-трудната за настриойка и изпълнение част са  филтрите , които се поставят на входа на приемника и на изхода на предавателя.Трудността възниква от обстоятелството , че предавателната и приемната честота се намират само на 600 kHz една от друга. Единственият начин за ефективно разделяне на приемника от предавателя е ползването не филтри с много висок качествен фактор .Най-подходящи за тази цел се оказват филтрите направени от обемни резонатори.Аз разполагах  с два такива филтъра (които са крайно недостатъчни)- унгарско производство ,които бяха любезно предоставени от Росен (LZ2NA).Двата  филтъра преобразувах в режекторни (за да намаля загубите в лентата на пропускане) - настроени да потискат приемната честота и бяха свързани в изхода на предавателя. Още два подобни четвъртвълнови обемни резонатора (свързани като режекторнифилтри)изработихме с Веско LZ2HA и Петко LZ2OA , но този път ги настроихме да потискат предавателната честота и ги сложихме на входа на приемника.

За съжаление мястото ,на което е поставен репитерът  е на около 5км от центъра на града, а антените на предавателя и приемника се намират сравнително ниско (на около 4м ) над земята.При това положение "влизането" в репитера от някои точки на града с носима станция с "гумена" антена е проблематично. Надяван се в най - близко време да издигнем малко по-висока мачта за антените и приемането да се подобри.

 

От 06.06.2020г. преместихме репитера в ново помещение намиращо се в лозето на LZ2HA ( Веско ). Новата позиция е с координати 43°33.26' N 27°49.08' E . На долните снимки се вижда разположението на

апаратурата и антенната система. Като приемна е ползвана антена 2*5/8λ , а като предавателна гроундплейн. С преместването на репитера значително се подобри чуваемостта на репитера в рамките на града. За подобряване на покритието планираме в скоро време да заменим предавателната и приемната антена с две двуелементни яги антени разположени една над друга , както и да увеличим с няколко метра височината на мачтата.