Антена със заграждащ контур за 145 MHz

 

 

Показаната антена е конструирана за обхвата 145 MHz.Описана е подробно в "Наръчник по антени" от К.Ротхамел.Аз малко съм я видоизменил , като продължих основата на антената и добавих в долната част изолационна втулка на , която е закрепена фишката. За захранване на антената съм използвал N конектор. Долната част на антената е с дължина λ/4 *V , където λ е дължината на вълната , а V е коефициента на скъсяване. Горната част на антената е с дължина λ/2 *V. Отношението на диаметрите на двете тръби е 4:1. Долната част на антената играе ролята на съгласуващо и симетриращо звено. Захранването на антената се осъществява на 100мм от основата на антената , като в тази точка съпротивлението и е 50 ома.Връзката между точките на захранване и N конектора става с парче коаксиален кабел RG58. Оплетката на RG58 се прекарва през предварително направен отвор в дебелата тръба и се запоява за метално ухо захванато с 3мм поп-нит от външната страна на тръбата. Активният край на кабела се запоява за второ метално ухо захванато за вътрешната тръба. Усилването на антената трябва да е окола 3 dBi .На долните графики е показано как се променя коефициента на стоящи вълни и сапротивлението в зависимост от резонансната честота. В "Наръчник по антени" е посочено , че закрепянето на антената може да стане със скоба в долната част на съгласуващият контур , като е без значение дали се поставя на метална тръба или на тръба от изолационен материал.Практическите измервания показаха , че това не е точно така. При захващане на антената към метална носеща тръба , резонансната честота спада , а КСВ се повишава. При закрепване към изолационна основа всичко си идва по местата – КСВ се приближава до 1 , а резонансът е по-дълбок. Предвид получените резултати закрепих антената чрез метални скоби към PVC тръба , а тръбата прихванах към метален винкел. Настройката на антената се извършва като се скъсява  λ/2 излъчващата тръба. За резонансна честота 144,8 MHz дължината на излъчващата част (от капачката до края ня антената) се получи 880мм. Затварящата капачка и долната част на антената където е закрепен N конекторът трябва да се изработят от изолационен материал (аз съм ползвал плексиглас). В интернет има доста материали за този тип антени – известни са като topfkreis antenna.