Някои интересни връзки

 1. http://www.cqham.ru/ много добър радиолюбителски сайт с много информанция за различни любителски конструкции
 2. http://electro-tech.narod.ru/ съдържа сервизна информация за много медицински апарати , измервателна и битова техника
 3. http://www.electronics-lab.com/ различни любителски конструкции
 4. http://www.5v.ru/micd.htm PIC емулатор ICD1 описание схеми и софтуер
 5. http://www.angelfire.com/super/lego/compass/ описание на дигитален компас
 6. http://cxem.net/mc/mc26.php терморегулатор до 80 С с DS1820 и PIC16F84
 7. http://www.angelfire.com/nb/ni4l/gu84b.html крайно стъпало с две лампи ГУ84Б
 8. http://www.ac6v.com/antprojects.htm сайт на АС6V посветен на антените
 9. http://www.frankshospitalworkshop.com/ много полезна страница с много сервизни описания на медицински апарати
 10. http://www.m0ukd.com/calculators/slim-jim-and-j-pole-calculator/ онлайн калкулатор за изчисляване на размерите на SlimJim антена
 11. http://www.jais.ru/texp-to.html технически спецификации и схеми на различни руски измервателни прибори
 12. http://www.alexm.lainnet.lv/pal_gen.htm малогабаритен генератор на изпитателни телевизионни сигнали
 13. http://blog.radiospy.ru/obzory/o-kitajskom-nabore-sdr-100khz-1-7ghz-direct-sampling.html Описание на набор за сглобяване RTL- SDR приемник 100 KHz - 1.7GHz (статията е на руски)
 14. https://xakep.ru/2014/10/31/rtl-sdr-first-steps/ Кратко описание на работата на RTL-SDR приемник (статията е на руски)
 15. https://habr.com/post/373465/ Описание на набора за сглобяване (SDR 100 KHz - 1.7GHz) и повишаващ преобразувател за обхвата 0 - 30MHz  (статията е на руски)